Indhold

Forældresamarbejdet i Galaksen

I Galaksen lægger vi stor vægt på et godt og åbent forældresamarbejde. Det er vigtigt for alle, at der er en god dialog mellem personale og Jer som forældre. Det er Jer, der kender Jeres børn bedst, og derfor er den gode dialog med Jer af afgørende betydning i forhold til barnets udvikling. 

Den daglige kontakt er en vigtig del af vores samarbejde.

Skulle der være behov for at drøfte noget med os, er vi altid til rådighed og lydhøre over for det I har på hjertet. Ligeledes kommer vi til Jer, hvis der er noget vi skal tale mere omkring.  

Vi afholder samtaler 3 mdr. efter barnets start i institutionen og når barnet flytter fra vuggestue til børnehave. Når barnets nærmer sig skolestarten vil I ligeledes blive indkaldt til førskolesamtale.

Der imellem vil vi lægge samtaler efter behov, da dette er meget individuelt. Ligeledes har vi forskellige samarbejdspartnere, som vi kan gøre brug af, hvis dette er nødvendigt.

Forældremøder:
Vi afholder et møde om året for hele institutionen med blandt andet valg til bestyrelse og forældreråd. Dette møde afholdes i foråret. Derudover holdes der et forældremøde i begge afdelinger i efteråret.

Vi udsender et nyhedsbrev ca. 6 gange om året med nyt om stort og småt fra Galaksen.