Om Afdelingen

Velkommen til Galaksens hjemmeside

Afdeling Galaksen er en aldersintegreret daginstitution beliggende i Sønderris.  Institutionen består af 3 huse som ligger i gåafstand fra hinanden. 

Solstrålen er aldersintegreret institution og har 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper. Derudover har vi en udflytterbus ”Grønærten”, som er vores skovbørnehave, hvor barnets meldes ind og går hele sin børnehavetid. Solstrålen er beliggende i Tvillingernes kvarter 230.

Regnbuen er en vuggestue med 6 vuggestuegrupper.

Stjerneskuddet er en børnehave med 5 børnehavegrupper og en udflyttergruppe ”Koglegruppen”, som har base på Marbækgaard. Børnene er tilknyttet Koglegruppen mindst en gang i deres børnehavetid, og er med i gruppen i ca. 3 måneder ad gangen.

Stjerneskuddet og Regnbuen er beliggende i Krebsens Kvarter 60.

Vi har et tæt samarbejde mellem husene- vi har fælles årsplan og arrangementer og tager derudover på spontane besøg hos hinanden.

Galaksen har gode fysiske forhold inde såvel som ude. Institutionen ligger i lokalområdet Sønderris, hvilket er et naturskønt område tæt ved mark, skov og sø i udkanten af Esbjerg. Vi er engageret i det arbejde, der foregår i lokalområdet og har desuden et løbende samarbejde med skolen, dagplejen, beboerhuset "Midtgaard", samt SSP.
Vi har et godt samarbejde med skole og fritidshjem og det er vigtigt for os, at give børnene den bedst mulige overgang hertil.

Som forældre skriver I barnet op til Galaksen, men har mulighed for at ønske et bestemt hus. Bestyrelsen har vedtaget retningslinjer for fordeling af pladser. Disse kan læses under fanen RETNINGSLINJER under område Hjerting-Esbjerg NV.

I er også altid velkomne til at kontakte os for yderligere oplysninger og aftale et evt. besøg.

Du kan se rapport fra tilsyn i november 2017 her

Du kan se rapport fra legepladsinspektion i Solstrålen her og fra Stjerneskuddet og Regnbuen her